Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosowach pragnie poinformować, iż na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są wnioski do oddziału przedszkolnego ( wniosek nr 1) oraz zgłoszenia( dla dzieci zamieszkałych w obwodzie) lub wnioski (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem- wniosek nr 2) do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wypełnione przez Rodziców wnioski lub zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 marca 2019 r.

DOKUMENTY do pobrania:

Wniosek-1 o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
zgłoszenie-kandydata-do-klasy-pierwszej-szkoły-podstawowej.docx
wniosek-2-przyjęcie-do-klasy-pierwszej-szkoły-podstawowej.docx
Deklaracja o uczęszczaniu na lekcje religii

Oferujemy!
– ciepłą atmosferę i bezpieczeństwo (nowa przestrzeń dla młodszych uczniów i nastolatków)
– bogato wyposażone sale ( pracownia chemiczna, fizyczna, biologiczna i geograficzna)
– nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy naukowych (tablice interaktywne, tablety)
– wykwalifikowaną kadrę i wysoki poziom kształcenia
– pomoc specjalistów ( pedagog, logopeda, doradca zawodowy)
– atrakcyjną ofertę  edukacyjną ( ciekawe lekcje, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, basen )
– świetlicę (opieka, ciekawe zajęcia, tj. plastyczno- techniczne, rekreacyjne)
– dojazd

Serdecznie zapraszamy!