Ochotnicza Straż Pożarna

Skład zarządu OSP Kosowy

  • Prezes – Zbigniew Urban 
  • I Wiceprezes-naczelnik – Waldemar Piątkowski
  • II Wiceprezes –Piotr Urban
  • Sekretarz – Janusz Posłuszny
  • Skarbnik – Krzysztof Piechota
  • Gospodarz – Edward Wrażeń

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Dariusz Zieliński
  • Wiceprzewodniczący – Bogdan Hanych
  • Sekretarz – Wojciech Piątkowski

Dane adresowe:

Kosowy, ul. Piaskowa 5
36-147 Niwiska

Zarys historyczny

OSP Kosowy- jednostka Typu S-1, posiada jeden boks garażowy, samochód gaśniczy STEYER 690, GBA 1,2/20, motopompa M-800 P05, pilarkę łańcuchową STHIL MS 362, agregat prądotwórczy trójfazowy 7,5 KW z masztem oświetleniowym, komplet ubrań ochronnych, uzbrojenie osobiste, armaturę do dostarczania i podawania wody, sprzęt łączności radiowej i syrenę alarmową.

Baza techniczna

OSP Kosowy- jednostka Typu S-1, posiada jeden boks garażowy, samochód gaśniczy STEYER 690, GBA 1,2/20, motopompa M-800 P05, komplet ubrań ochronnych, uzbrojenie osobiste, armaturę do dostarczania i podawania wody, sprzęt łączności radiowej i syrenę alarmową.