Zawiadomienie

Urząd Gminy w Niwiskach  zawiadamia  mieszkańców wsi KOSOWY, że termin płatności I raty  podatku upływa 15 marca 2019 r.
W związku z tym  sołtys będzie zbierał podatek  w dniach  14 i 15 marca  w godzinach  16 -19  w Domu Strażaka  w Kosowach