Zawiadomienie -zebranie wiejskie

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Kosowy, że w dniu 17 września 2020r. (czwartek) o godz. 1800 w budynku remizy OSP w Kosowach odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu.

              Stanisław Róg

            Sołtys wsi Kosowy