PODZIĘKOWANIE DLA ZARZĄDU KLUBU LKS ORZEŁ KOSOWY

Sołectwo Kosowy składa serdeczne podziękowania byłemu zarządowi Klubu
Sportowego LKS „ORZEŁ” KOSOWY za długoletnią pracę na rzecz kultury
fizycznej i sportu.

Wkład pracy wysiłku i czasu w latach poprzednich
zasługuje na duże uznanie wszystkich działań podjętych w ramach
utworzenia funkcjonowania przygotowania podstaw dla rozwoju drużyny i
możliwości budowania dalszej stabilnej pozycji klubu.
Podziękowania składamy dla:

Prezes Andrzej Trześniowski
Vice prezes Dariusz Tylutki
Vice prezes Stanisław Urban
Skarbnik Artur Jachyra
Kierownik Drużyny Dominik Piątkowski
Zastępca kierownika Dominik Laska

Jednocześnie gratulujemy członkom nowego zarządu objęcia nowych funkcji
życząc dużo sukcesów w nowo podjętych wyzwaniach na najbliższe lata w
osobach:
Prezes Damian Magda
Vice Prezes Sebastian Piątkowski
Sekretarz Wojciech Piątkowski
Skarbnik Piotr Urban
Kierownik Drużyny Dominik Piątkowski