OGŁOSZENIE O NABORZE Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Kosowach

Informacja o warunkach pracy:

  1. wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo tj. 0,5 etatu,
  2. forma zatrudnienia: umowa o pracy na czas określony, tj. do 26.04.2021r. do 30.06.2021r. – po tym okresie nie wyklucza się zawarcia umowy na dalszy okres.
  3. miejsce pracy: budynek SP Kosowy
  4. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych,
  5. przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 26.04.2021r.
  6. dojazd do pracy we własnym zakresie.

   Osoby zainteresowane proszone są o pilny kontakt z Wójtem Gminy Niwiska tel. 17 2279002 lub 603944166 w terminie do godz. 10.0023 kwietnia 2021 r (piątek)