Mobilny Punkt Spisowy w Kosawach

Trwa Narodowy Spis Powszechny. Podstawową metodą samopisu jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie spis.gov.pl. Dla osób niemających dostępu do komputera lub Internetu przygotowano w Urzędzie Gminy w Niwiskich  punkt spisowy.

KOSOWY02.06.2021 – 11:00- 14:00Remiza OSP  Kosowy

Każdy może spisać siebie i członków swojej rodziny – prosimy o zabranie ze sobą numerów PESEL wszystkich domowników.
Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
Wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań jest możliwość wzięcia udziału w loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – należy podać adres email.

Gminny Komisarz Spisowy 
Elżbieta Wróbel