Harmonogram działań oraz załączniki do procedury dotyczącej ” ZMIANY IMIENIA SZKOŁY”