Zebranie Wiejskie

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Kosowy, że w dniu 24 września 2017 r. (niedziela) o godz. 1800 w budynku Remizy OSP w Kosowach odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie

1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.
2. Sprawy gospodarcze wsi.

Dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowanych uchwał wymagana jest obecność co najmniej 5% mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu. Jeżeli w pierwszym terminie nie uzyska się wymaganego „quorum” zebranie wiejskie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 1820.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału.