Zebranie Wiejskie

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Kosowy, że w dniu 24 września 2022r. (sobota) o godz. 18:00 w remizie OSP w Kosowach odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego na 2023 rok.
  2. Sprawy gospodarcze wsi.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy wszystkich mieszkańców
o wzięcie udziału w zebraniu.

Stanisław Róg

Sołtys wsi Kosowy