Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

Zawiadomienie

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi  Kosowy,  że w dniu  22 września  2019 r. (niedziela )  o godzinie 17 :30 w budynku Świetlicy – remiza OSP w Kosowach odbędzie się zebranie  wiejskie, którego tematem będzie :
1. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku zawierającego przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w rama środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.
2. Sprawy gospodarcze wsi

Że względu na ważność omawianych spraw prosimy wszystkich mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu .