Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców wsi Kosowy, że w dniu
24 marca 2018 r. (sobota) o godz. 1700 w budynku Remizy OSP w Kosowach
odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie:

  1. Przedstawienie obecnej sytuacji związanej z funkcjonowaniem nazwy patrona Szkoły Podstawowej w Kosowach im. Stefana Olszowego.
  2. Przedstawienie argumentów przemawiających za potrzebą wprowadzenia zmian w tym zakresie.
  3. Dyskusja.
  4. Głosowanie w sprawie zmian dot. nazwy patrona Szkoły Podstawowej
    w Kosowach.
  5. Sprawy gospodarcze wsi.

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy wszystkich mieszkańców
o wzięcie udziału w zebraniu.

 

   Stanisław Róg

 

Sołtys wsi Kosowy