WYBRANO PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSOWACH

W dniach 28-30 października 2018 r. odbyły się wybory na patrona Szkoły Podstawowej w Kosowach. W głosowaniu wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy miejscowości Kosowy.Spośród trzech kandydatów najwięcej głosów zdobył bł. ks. Jerzy Popiełuszko i to on po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego,
będzie od 1 września 2019r. patronował Szkole Podstawowej w Kosowach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim głosującym za zaangażowanie i czynny udział w życiu naszej szkoły.