TERENY POD WIEŻĘ PRZEKAŹNIKOWĄ

W związku z sprawą dotyczącą planów powstania wieży przekaźnikowej sieci
komórkowej PLAY na dz. 1735/8 w miejscowości Kosowy obok cmentarza oraz


powstałymi w tej sprawie wątpliwościami z strony części mieszkańców jak
również propozycjami zmiany lokalizacji tej inwestycji sołectwo Kosowy
informuje, że każdy posiadający teren odpowiadający możliwości
posadowienia wieży przekaźnikowej może podjąć współprace w tym zakresie
poprzez kontakt podany poniżej:

1. Damian Sado
Electronic Control System S.A.
Ul. Krakowska 84
32-083 Balice k. Krakowa
Pełnomocnik POLKOMTEL Sp. z o.o.
Tel: 508574422
e-mail: damian.sado@ecs.com.pl

2. Marek Świderski
Mogielnica 224j
36-040 Boguchwała
Pełnomocnik T-MOBILE POLSKA S.A.
Tel. 600921381
e-mail: marek.swiderski@gawinex.pl

3. Play posiada swoją stronę z aplikacją pod adresem: budujemy.play.pl.
gdzie można podać dane które zostaną zweryfikowane i dają odpowiedź.