Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, że firma Voice Net S.A. rozpoczęła zbieranie zamówień na usługi światłowodowe:
Internet, telewizja, telefon w miejscowościach Gminy Niwiska: w tym m. KosowyZebranie tych danych pozwoli firmie Voice Net SA wstępnie ustalić zapotrzebowanie na usługi przez nich świadczone oraz przygotowanie odpowiedniej przepustowości sieci,


dlatego też prosimy o niezwłoczne wypełnienie druków dostępnych na stronie i dodatkowo rozdysponowanych wterenie.Formularze dostępne u Sołtysa oraz do pobrania tutaj.

Wypełnione formularze można składać u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy Niwiska.          Formularz nie jest zobowiązaniem do zawarcia Umowy w określonym zakresie, a jedynie deklaracją chęci do zawarcia Umowy w określonym zakresie.
W przypadku złożenia tych formularzy odwrotnie istnieje duże prawdopodobieństwo możliwości podłączenia jeszcze w tym roku sieci internetowej na części miejscowości Kosów.
Docelowa Umowa będzie podpisana podczas montażu przez serwis techniczny.
Sołectwo Kosowy