Sprzedaż Drzewa

Gmina Niwiska dysponuje drewnem opałowym,  które  przeznacza do sprzedaży w całości .

1                                       sosna 20 mp                         80,00 zł/1mp  

 

Drewno znajduje się  na działkach o nr ewid, 1142 i 1163 w Przyłęku.  Zainteresowanych nabyciem prosimy o się kontakt z sołtysem wsi Kosowy pod numerem telefonu  721 229 765 do dnia 14 marca 2019 roku .  

Wpłaty należy dokonać w dniu 15 marca 2019 roku na konto  Urzędu Gminy . W przypadku większej liczby chętnych na drewno opałowe zostanie przeprowadzona licytacja.

 

Wójt Gminy Niwiska
(-) Elżbieta Wróbel