Rekrutacja do szkoły Podstawowej w Kosoawch

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kosowach zaprasza do składania wniosków na rok szkolny 2023/2024.ZALETY NASZEJ SZKOŁY:
– ciepła, rodzinna atmosfera i bezpieczeństwo,
– bogato wyposażone sale ( pracownia chemiczna, fizyczna, biologiczna i geograficzna),
– nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy naukowych (tablice interaktywne),


– zaangażowana kadra pedagogiczna podnosząca systematycznie kwalifikacje,
– pomoc specjalistów ( pedagog, logopeda, doradca zawodowy),
– atrakcyjną ofertę  edukacyjną (ciekawe lekcje, konkursy, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki),
– świetlicę (opieka, ciekawe zajęcia, tj. plastyczno- techniczne, rekreacyjne).