Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kosowach Zaprasza-1