Próbna ewakuacja szkoły

Dnia 9 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Kosowach odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Dokładnie o godzinie 9.40 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest plac przed budynkiem szkoły. Na placu nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – dyrektor szkoły pani Bożenie Bajor Kwaśnik. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły bezpiecznie opuścili szkołę, alarm został odwołany. Ewakuacji przyglądali się bacznie strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej. Strażacy pochwalili wszystkich uczniów za stosowanie się do wszystkich poleceń osób prowadzących ewakuację. W nagrodę zaprezentowali wyposażenie wozu strażackiego i w ciekawy sposób opowiedzieli uczniom o trudnej i bardzo odpowiedzialnej pracy strażaka. Spotkanie było bardzo owocne i pouczające.