Podziękowanie

Sołectwo Kosowy składa gratulacje absolwentom Szkoły Podstawowej w Kosowach za osiągnięte bardzo dobre wyniki  z egzaminów ósmoklasisty.Jednocześnie składamy podziękowania i gratulacje rodzicom za odpowiedzialne i konsekwentne dbanie o dobro swoich dzieci, oraz kadrze pedagogicznej za przygotowanie na wysokim poziomie młodzieży do dalszej edukacji.
Sołectwo Kosowy