Pasowanie na pierwszaka…

W dniu 19.11.2018r. w Szkole Podstawowej w Kosowach odbyło się długo oczekiwane przez uczniów, rodziców i nauczycieli pasowanie na ucznia klasy I. Pani dyrektor przyjęła w poczet uczniów naszej szkoły 6-cioro dzieci                  Pasowane pierwszaki przed uroczystą ceremonią ślubowania musieli zdać pozytywnie egzamin. Szkolne zadania i zagadki rozwiązali znakomicie, pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli. Bez zastrzeżeń zasłużyli na miano uczniów Szkoły Podstawowej w Kosowach i złożyli uroczyste ślubowanie.
Rodzice uczniów klasy I także ślubowali, że będą pomagać swoim dzieciom w zdobywaniu wiedzy i dobrze się nimi opiekować w czasie nauki szkolnej.
Uczniom klasy I życzymy samych piątek i szóstek oraz wzorowego zachowania na szkolnych świadectwach. Powodzenia!