OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Niwiska ogłasza nabór

na stanowisko instruktora
świetlicy wiejskiej w Kosowach

Informacja o warunkach pracy:

  1. wymiar czasu pracy: 20 godzin tygodniowo tj. 0,5 etatu,
  2. forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, tj. do 01.09.2021r. do 31.12.2021r. – po tym okresie nie wyklucza się zawarcia umowy na dalszy okres.
  3. miejsce pracy: budynek SP Kosowy
  4. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych,
  5. przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2021r.
  6. dojazd do pracy we własnym zakresie.

Osoby zainteresowane proszone są o pilny kontakt  z Wójtem Gminy Niwiska  tel. 17 2279002 lub 603944166 w terminie  do 30 sierpnia 2021 r (poniedziałek)  do godz. 10.00