Narodowe Czytanie w Kosowach…

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kosowach przyłączyli się do tegorocznej akcji wspólnego czytania wybranej lektury. Narodowe Czytanie organizowane jest z inicjatywy Prezydenta RP już od 2012r.

W tym roku odbyło się wspólne czytanie ,,Ballad i romansów” Adama Mickiewicza – w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji. Uczniowie, po zapoznaniu się z krótką biografią twórcy i przybliżeniu tematyki ballad, wspólnie czytali ballady ,,Świtezianka”, ,,Pani Twardowska” oraz balladę ,,Powrót taty”. Wspólne czytanie uświadomiło wszystkim jak piękna jest nasza polszczyzna, którą zawsze warto odkrywać na nowo.

Narodowe Czytanie w Kosowach…
Narodowe Czytanie w Kosowach…
Narodowe Czytanie w Kosowach…
Narodowe Czytanie w Kosowach…
Narodowe Czytanie w Kosowach…