Ks. Jerzy Popiełuszko patronem Szkoły Podstawowej w Kosowach

Rok szkolny 2019/2020 wyjątkowo uroczyście rozpoczął się w tym roku w naszej szkole. Było to związane z nadaniem Szkole Podstawowej w Kosowach imienia ks. Jerzego Popiełuszki, przekazaniem sztandaru i oddaniem do użytku nowych sal lekcyjnych, które powstały w ramach rozbudowy obiektu.


Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kosowach, której przewodniczył Biskup Diecezji Rzeszowskiej ks. Jan Wątroba. Po uroczystej mszy zaproszeni goście, uczniowie wraz z rodzicami i mieszkańcy miejscowości Kosowy udali się do szkoły na akademię przygotowaną przez uczniów szkoły.
Wśród zaproszonych gości byli obecni państwo Alfreda i Józef Popiełuszko – brat ks. Jerzego z żoną oraz przedstawiciele: władz samorządowych, parafii, nadleśnictw,  jednostek organizacyjnych gminy Niwiska i społeczności lokalnej.