Informacja :)

Sołectwo Kosowy zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców
miejscowości Kosów którzy już prowadzą działalność gospodarczą i
chcieliby ją poszerzyć o transport osób.  Sprawa dotyczy wprost dowozu


dzieci z miejscowości Kosowy do Szkoły Podstawowej w Kosowach w roku
2019, na poczet którego sołectwo Kosowy przeznaczyło środki finansowe w
wysokości 20000,00zł.
Wszyscy rozumiemy, że kwota ta nie stwarza możliwości wygórowanego
zarobkowania przy wykonywaniu tej usługi jednakże umożliwia dodatkowy
przychód do już prowadzonej działalności, który może pozwolić na
niewielkie dodatkowe pieniądze. Gorąco zachęcamy wszystkich do podjęcia
wyzwania i oferujemy w tym zakresie pełną pomoc i wsparcie. Wszystkich
zainteresowanych prosi się o kontakt z Sołtysem miejscowości Kosów pod
nr tel. 721229765.