DOBROWOLNE ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSOWACH

 

Dobrowolne zgłaszanie kandydatów na patrona SP w Kosowach (wg z załącznika nr 1) odbędzie się w dniach od 7 do 20 maja 2018 roku.

Społeczność szkolna ( tj. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice ) –   zgłasza kandydata u dyrektora szkoły.

Społeczność lokalna ( tj. mieszkańcy wsi Kosowy ) oraz rodzice– zgłaszają kandydata  u sołtysa wsi Kosowy.

 

Plik do pobrania : 

załącznik 1