„Być dobrym jak chleb…”

W słoneczne przedpołudnie 30.03.2017r. słowa te zawędrowały do Szkoły Podstawowej w Kosowach. A wypowiedziane zostały z ust nie lada Gościa. Albowiem w progach naszej kosowskiej szkolnej społeczności zagościł na chwilę Ks. Biskup Edward Białogłowski. W słoneczne przedpołudnie 30.03.2017r. słowa te zawędrowały do Szkoły Podstawowej w Kosowach. A wypowiedziane zostały z ust nie lada Gościa. Albowiem w progach naszej kosowskiej szkolnej społeczności zagościł na chwilę Ks. Biskup Edward Białogłowski. Powitany serdecznie przez Panią Dyrektor, z uśmiechem na ustach ale też i z pewną zadumą przytoczył on słowa Św. Brata Alberta, „TRZEBA BYĆ DOBRYM JAK CHLEB…”. Mówił o miłosierdziu i szacunku do drugiego człowieka. O tym by często się uśmiechać do otaczających nas ludzi i starać się pomagać innym choć najmniejszym gestem. Uczniowie tak zasłuchani byli w słowa Biskupa, że chwilami można było usłyszeć przelatującą muchę, która co dopiero obudziła się z zimowego snu. Nasz dostojny gość z wyraźnym zainteresowaniem wysłuchał uroczystego spektaklu słowno- muzycznego, w którym dzieci opowiedziały o swojej szkole, zaśpiewały, zatańczyły , a na koniec poprosiły o błogosławieństwo dla nich, dla rodziców i nauczycieli oraz zapewniły o swojej dziecięcej modlitwie obiecując również modlitwę za naszego Gościa, za naszą diecezję oraz cały Chrystusowy kościół. Z serdecznym SZCZĘŚĆ BOŻE wręczyły Księdzu Biskupowi swoje własne – laurkowe arcydzieła!