Podsumowanie konsultacji społecznych

Podsumowanie konsultacji społecznych

Aktualności
Zakończyliśmy konsultacje społeczne w ramach projektu grantowego „Wspólny plan” realizowanego przez Gminę Niwiska w związku z przystąpieniem do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach Hucina, Hucisko, Kosowy, Przyłęk, Trześń, Zapole, Niwiska, Siedlanka i Leszcze oraz III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. (więcej…)
Czytaj dalej